2019-12-01 Kabaret SMILE w programie „Tu i teraz!"

Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu poszukuje:
 
 
 
 
Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych informacji:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz kolejnych rekrutacji zgodnie z art. 6 ust.1.lit.A Rozporządzenia Parlamrntu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)