W czwartek, 20 czerwca 2019 roku, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w muszli koncertowej Parku Solankowego odbył się koncert dziękczynienia pod nazwą „Solannowe Uwielbienie". Patronat nad wydarzeniem objęli Prymas Polski Arcybiskup Wojciech Polak i Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejza.
    Solannowe Uwielbienie po raz czwarty powróciło do Solanek. Mimo nieco kapryśnej pogody nie brakowało chętnych do łączenia się w śpiewie, uwielbieniu i modlitwie. W Parku Solankowym publiczność na nowo stanęła przed obliczem Boga, by go podziwiać, spotkać się z nim, doświadczać jego obecności, a w niektórych przypadkach i szukać. Bo Bóg jest godzien wszelkiej chwały! – z takiego założenia wyszli inicjatorzy i organizatorzy koncertu realizowanego od 2016 roku. NOWA PIEŚŃ niosła się wieczorową porą nawet wtedy, gdy niebo zaczęło płakać deszczem. Był to z pewnością wieczór w poczuciu głębokiej obecności Jezusa. Koncert, podczas którego na scenie zaprezentował się inowrocławski zespół Nowa Pieśń – muzycy związani z grupą TGD i Projektem Koinonia, był formą Nowej Ewangelizacji, ale przede wszystkim spotkaniem ludzi, którzy pragną zjednoczyć się z Bogiem, zapominając o różnicach, podziałach, doznanych krzywdach.

    Wydarzenie zakończyło się Apelem Jasnogórskim.

   

plakat

 

 

 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa